Ramp op vakantie. Wie betaalt de kosten?
U gaat op vakantie voor ontspanning en rust. Toch kan zich onverwacht een ernstige calamiteit voordoen, een natuurramp bijvoorbeeld of een aanslag. Wat moet u doen in zo’n situatie? Krijgt u gemaakte kosten vergoed? En welke maatregelen kunt u treffen voor vertrek?

Ramp op vakantie. Wie betaalt de kosten?Als u in een rampsituatie terechtkomt, stel u dan zo snel mogelijk in veiligheid en volg de instructies van hulpverleners op. Zodra u kunt, neemt u contact op met de alarmcentrale van uw reisverzekering. Zij kunnen hulp sturen of u vertellen wat u moet doen.

Kosten vergoed?
Wanneer u door een natuurramp, burgeroorlog of aanslag uw vakantie af moet breken of annuleren, biedt de annuleringsverzekering daarvoor meestal geen dekking. Maakt u in verband met de ramp extra kosten, bijvoorbeeld voor reis of verblijf? Veel reisverzekeringen bieden voor die kosten een (beperkte) dekking als het om een natuurramp gaat en als de aangesloten alarmlijn u toestemming heeft gegeven die kosten te maken. Ook als u het slachtoffer wordt van een relletje, kan de verzekeraar uitkeren. Maar voor een terroristische aanslag geldt dat meestal niet.

Calamiteitenfonds en NHT
Kunt u dan helemaal geen tegemoetkoming krijgen voor annulering of voor gemaakte kosten bij een natuurramp? Jawel, als uw reisorganisator aangesloten is bij het Calamiteitenfonds kan die een schadevergoeding regelen. Vraag bij het boeken van de reis expliciet of uw reisorganisator bij dit fonds is aangesloten. Voor schade door een terroristische aanslag hebben verzekeraars gezamenlijk de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Dit fonds kan een vergoeding uitkeren.

Tref voorzorgsmaatregelen
Kunt u voorkomen dat u met een calamiteit te maken krijgt tijdens uw vakantie? Niet helemaal. Maar u kunt wel enkele voorzorgsmaatregelen treffen:

Goed verzekerd op reis
Sluit een goede reisverzekering af die de kosten dekt van bijvoorbeeld repatriëring, ziekenhuisopname en extra reis- en verblijfkosten. Wij weten wat verschillende reisverzekeraars te bieden hebben. Neem daarom contact op met ons kantoor voor advies.(11-06-2019)